Úvod » Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování Vašich osobních údajů správcem


Správce 1: Dagmar Vysoudilová, podnikající s dovětkem RK CLASSIC REALITY, IČ 447 449 86
a
Správce 2: Mgr. Petra Becherová, podnikající s dovětkem RK CLASSIC REALITY, IČ 637 323 78

v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako Nařízení GDPR), které nabylo účinnosti 25.5.2018 vydávají následující prohlášení.

Správce 1 i Správce 2 shodně a každý samostatně prohlašuje a zaručuje, že osobní údaje Vámi poskytnuté při využití služby Poptávka u detailu inzerátu zadaného na serveru www.classsicreality.cz (zejména jméno a příjmení, emailovou adresu a telefon, příp. další data) Správci 1 nebo Správci 2 (dle toho, na inzerát kterého z výše uvedených správců, kteří inzerují své nabídky na tomto serveru ve společně sdíleném inzertním prostoru, odpovíte s funkcí Poptávka) daný správce:

  • bude zpracovávat osobně bez využití třetí osoby jako zpracovatele,
  • bude zpracovávat v nezbytném rozsahu za účelem vyhotovení nabídky na prodej/nájem a pod. Vámi poptávané nemovitosti, tedy přímo pro účel, pro který jste správci osobní údaje poskytl,
  • po dosažení účelu zpracování Vámi poskytnuté osobní údaje vymaže,
  • nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s Nařízením, z. č. 101/2000 Sb., z. č. 127/2005 Sb. a dalšími právními předpisy.

Každý klient může správce kontaktovat za účelem vyžádání vysvětlení, podání vysvětlení, žádosti o opravu či výmaz svých osobních údajů apod. v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy na následujícím kontaktním místě pro:

Správce 1: davy51@seznam.cz
Správce 2: Petra.Becherova@seznam.cz

Aktuality

1.10.2019 | Dvě třetiny nemovitostí čeká přeměření hranic pozemků

Vlastníci zhruba dvou třetin nemovitostí musí v příštích letech počítat s tím, že je katastrální úřad vyzve k označení hranic jejich pozemku.   ...

3.9.2019 | Loni jste prodali dům. Musíte ho letos dát do daňového př...

Loni jste prodali dům. Musíte ho letos dát do daňového přiznání? Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmů. Existuje ale řada případů, kdy je...